Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Berichten van de Z.W.O.-commissie oktober 2018 Berichten van de Z.W.O.-commissie oktober 2018
Zeeland voor Pakistan
Na een heerlijk warme zomer pakken we onze projecten gewoon weer op.
Om weer helemaal op Pakistan gefocust te raken nodigen we u van harte uit:
- in en na de kerkdienst van zondag 28 oktober
- om onze broeders en zusters van de Pakistaanse Urdu-gemeente* uit Rotterdam te ontmoeten.
- in de dienst met zang, ná de dienst met zelfgemaakte  Pakistaanse gerechten (iets lekkers bij de koffie maar ook de mogelijkheid om allerlei hapjes mee naar huis te nemen)
- tegen een vergoeding om deze kleine gemeenschap in stand te helpen houden.
* In 2015 is de Urdu-gemeente  als buitengewone gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland opgenomen. Zij houden kerkdiensten in Rotterdam, Amsterdam en Meppel en hebben 1 voorganger ds. Eric. Hij zal ook aanwezig zijn.
 
Tijdens de kerkdienst zullen onze Pakistaanse projecten ook aandacht krijgen. De collecte in de dienst is voor deze projecten.
NOAD
In het vorige kerkblad belichtten we het OTS (open theologische seminarie) wat zich globaal richt op bijbelonderwijs in de breedste zin. Dat is natuurlijk een mooie basis voor het volgende project wat we deze keer wat uitgebreider aan u willen voorstellen:
NOAD (=Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.
70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD organiseert micro-ondernemersgroepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis en een  klein startkapitaal. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen.
Daarnaast wil NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen verbeteren. In Pakistan wordt het krijgen van een kindje met een verstandelijke beperking door veel mensen gezien als een schande of misschien zelfs wel een straf van God. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak verborgen. NOAD werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke beperking. NOAD richt zich juist op het laten meedoen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt met fysiotherapie, medicijnen en medische controles. Revalidatiewerkers van NOAD bezoeken wekelijks de gezinnen en geven eenvoudige therapeutische adviezen aan de ouders. NOAD traint ook onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.
 
Een heel breed diakonaal project wat ons als agrarisch dorp vast aanspreekt.
Met veel enthousiasme zijn we dus weer van start gegaan, we hopen u hiermee ook aan te steken!
Heel graag tot de 28e!
 
Ingekomen brief van Marleen van Asselt
Voor de leden van de protestantse gemeente Wolphaartsdijk,
 
De voorbereidingen voor een nieuwe dienstenVEILING zijn in volle gang en de definitieve datum is gepland op VRIJDAG AVOND 2 NOVEMBER. De deuren gaan om 19 uur open en de veiling begint om 19.30.
De familie van Damme heeft hun schuur aan de DORPSTRAAT 102 te Heinkenszand beschikbaar gesteld voor dit evenement en een aantal leden van Euterpe heeft toegezegd te zorgen voor een muzikaal onthaal van onze gasten.
 
Beide families van de Heinkenszandse meisjes die eerder dit jaar in Ghana bij een ernstig auto ongeluk betrokken waren, helpen aktief mee met het verzamelen van diensten en items die geveild mogen worden.
Op het moment van dit schrijven zijn dit er al 37, waaronder een kleine bierproeverij, paardrijden, foto-shoot, wassen en keuren van uw auto, ritjes in bijzondere auto’s, een week oppas op een huisdier, portrettekening, een zwemabonnement, knippen en kleuren door een kapster, verblijf in een vakantie woning in Spanje of aan het strand hier in Zeeland, een romantisch kampvuur op een mooie plek in de zak van Zuid Beveland, etc. etc.
Maar naast deze ‘ diensten’  worden er ook voorwerpen geveild, zoals aardappels, een taart, een splinter nieuwe fiets, fiets kleding/uitrusting, een kunstobject en nog veel meer.
Daarnaast zijn er ook heel mooie en leuke prijzen te winnen bij de verloting die die avond ook gehouden zal worden.
Kortom, voor ieder wat wils en beslist de moeite waard om te komen.
  
Er zullen drankjes met wat lekkers  geserveerd worden en met onze inmiddels ervaren veilingmeesters uit Goes vertrouwen we op een avond vol plezier.
 
We hopen velen van u ook op dit  evenement te zullen ontmoeten en er samen een mooi feest van te maken.
 
De opbrengst van de veiling gaat, zoals eerder genoemd, naar stichting Onyame, en zal gebruikt worden om de verschillende projecten in Ghana, nl. opvanghuizen en scholing voor kinderen, studiebeurzen voor jongeren, microkredieten en veeteelt voor vrouwen en twee gezondheidsprojecten, voort te kunnen blijven zetten.
Want hoewel we streven naar steeds grotere financiele onafhankelijkheid van  de projecten, kan het werk niet volledig gedaan worden zonder ook de steun van buiten af.
 
Sinds het ontstaan van stichting Onyame in 2003 hebben we regelmatig financiële bijdragen ontvangen van de verschillende kerkelijke gemeentes van Noord en Zuid Beveland en vormden deze bijdragen een belangrijk deel van onze inkomsten.
De afgelopen 3 jaar werden we zelfs gekozen als classicaal  ZWO project, samen met een project in Ghana  van Kerk in Actie, waarmee we enorm geholpen werden.
Maar nu we geen “ ZWO project”  meer zijn, merken we dat de steun die we voordien al van de kerken ontvingen, helaas ook grotendeels is uitgebleven dit jaar, waardoor er een flink gat in onze begroting is ontstaan.
Vandaar onze pogingen om op andere wijzen geld in te zamelen, om de mensen in Ghana, die al jaren rekenen op onze hulp, niet te hoeven teleurstellen.
 
Via facebook (onyameghana) en onze website (www.onyame.nl) kunt u volgen welke andere fondsenwervende akties er gehouden worden.
 
Maar uiteraard gaat het allemaal beslist niet alleen om geld inzamelen.
Als stichting vinden we het ook heel belangrijk om aandacht te besteden aan zendings- en ontwikkelingswerk in het algemeen en mensen daarbij op verschillende manieren te betrekken.
En persoonlijk vind ik het ook heel fijn om mijn verhaal met mensen te mogen delen en daarmee te kunnen getuigen van God’s liefde en kracht in en door mijn leven.
Hartelijke groeten, Marleen van Asselt
 
Namens de ZWO-commissie,
Jeanette Binnekamp
terug
 
 
 

Inloggen


 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Vanaf 1 juli 2020 mag het aantal bezoekers in een kerkdienst weer omhoog. Wanneer we 1,5 meter tussen de zitplaatsen in acht nemen, kunnen er in de Nicolauskerk ongeveer 75 mensen per kerkdienst aanwezig zijn. Om het kerkbezoek in goede banen te leiden houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de aangegeven protocollen vanuit de PKN. Lees ook bij meer!
Het gebruiksplan kunt u vinden in het menu onder Downloads.

Ook kunt u via www.kerkomroep.nl mee kijken naar deze viering die in onze kerk wordt opgenomen.

Namens het moderamen,
Heleen de Wit, preses.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.