Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Berichten van de Z.W.O.-commissie mei 2018 Berichten van de Z.W.O.-commissie mei 2018
Het was weer vele koopjes jagen in de voordeelsupermarkt!! En extra mooi dat de opbrengst naar de goede doelen  Sociale supermarkt in Almere en Schuldhulpmaatjes zou gaan.
De opbrengst ( inclusief de “cake bij de koffie” verkoop) was € 171,60. Dit bedrag evenals de opbrengst van de collecte in de dienst op 25 maart zal worden verdeeld over de 2 doelen.
Hartelijk bedankt voor het geven van de spullen, het kopen van de boodschappen en/of de cake en giften!
De spaardoosjes zijn allemaal weer ingeleverd. U hoort nog van de opbrengst voor Mother’s Union in Oeganda.
 
Zeeland voor Pakistan
Dit project is gelanceerd op zondag 4 februari, de verkoop van (35 liter!) zelfgemaakte soep bracht € 200,- op.
Vanuit de paasgroetenactie voor gedetineerden is er € 180,- opgehaald wat ook is bestemd voor de drie projecten in Pakistan.
Ook door collecte-opbrengst en giften is er inmiddels naar alle 3 projecten € 210,- overgemaakt (totale stand dus € 630,-)
 
Zondag 17 juni nodigen we u weer uit voor koffie na de kerkdienst. We beraden ons nog op een actie voor Pakistan. U hoort daar nog van.
Zaterdag 26 mei treden Elly en Rikkert op in onze kerk. (14.30 uur) Zij willen hiermee helpen om ook geld te verzamelen voor Pakistan. De opbrengst van de kaartverkoop en de collecte tijdens het concert doneren zij aan onze drie doelen. Onze gemeente stelt hiervoor de kerk en vrijwilligers beschikbaar.
We hopen op een stralende dag met een vrolijk en inspirerend concert op de 26e! Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.zingenindekerk.nl. (voor kinderen vanaf 4 jaar)
 
Afgelopen week hoorden we als ZWO commissie van Martin Teunissen, die onlangs voor Kerk in Actie in Pakistan is geweest, een indrukwekkend verslag. De kleine projecten doen prachtige dingen: OTS ( open theologische seminarie) bereikt ieder jaar 6000 jongeren om hen te scholen in het christelijke geloof. Waar staat het geloof voor en hoe kan je je staande houden tussen moslims en hindoes om je heen.
Hij maakte ook een avondmaaldienst mee terwijl er gedurende de dienst een gewapende bewaker rond de kerk de wacht hield. Continu zijn de mensen er zich bewust van dat ze in de gaten worden gehouden door allerlei geheime inlichtingendiensten. Als Christenen zijn ze zich heel bewust van dingen die je niet en wel kunt zeggen en doen.
Onder deze voortdurende druk is het mogelijk om in gesprek te gaan met hindoes en moslims omdat ook zij door deze diensten in de gaten worden gehouden. De christenen in Pakistan voelen zich erg gesteund door ons gebed en onze gaven voor hun projecten.
 
Met meerdere ZWO-commissies en diakenen uit andere gemeenten van classis Goes dachten we na over hoe we zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking kunnen presenteren in de gemeente, hoe we mensen kunnen bereiken en raken.
Hoe brengen we Pakistan dichterbij en wat betekenen de mensen daar voor ons?
Bidden voor deze medemens is ook zo enorm belangrijk.
Dat hebben we ook gemerkt toen Arendien en ondergetekende een kerkdienst in de Urdu gemeente in Rotterdam meemaakte. Hartverwarmend en enorm gastvrij waarbij er ook voor ons werd gebeden. Ook was er een maaltijd voor ons bereid. We houden het contact met deze Pakistaanse gemeente warm en hopen dat we hen eens in Wolphaartsdijk mogen verwelkomen…
 
Namens de ZWO-commissie,
Jeanette Binnekamp
terug
 
 
 

Inloggen


 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Vanaf 1 juli 2020 mag het aantal bezoekers in een kerkdienst weer omhoog. Wanneer we 1,5 meter tussen de zitplaatsen in acht nemen, kunnen er in de Nicolauskerk ongeveer 75 mensen per kerkdienst aanwezig zijn. Om het kerkbezoek in goede banen te leiden houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de aangegeven protocollen vanuit de PKN. Lees ook bij meer!
Het gebruiksplan kunt u vinden in het menu onder Downloads.

Ook kunt u via www.kerkomroep.nl mee kijken naar deze viering die in onze kerk wordt opgenomen.

Namens het moderamen,
Heleen de Wit, preses.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.