Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Berichten van de Z.W.O.-commissie januari 2018 Berichten van de Z.W.O.-commissie januari 2018
Zo op het eind van 2017 kijken we terug op een mooi jaar, waarin we het werk van Els van Teijlingen weer eens in de kijker hebben kunnen zetten. Haar broer Theo heeft met een inspirerende dienst er zeker ook toe bijgedragen, dat we kunnen meedelen dat ons streefbedrag van €1750,-- ruimschoots is behaald! Houd de barometer maar in de gaten….
In het volgende kerkblad hopen we het eindbedrag te kunnen melden. Tot 1 januari blijven uw ZWO-giften bestemd voor dit project.
 
En dan actie “schoenmaatjes” van stg Edukans: Vanuit de PG Wolphaartsdijk hebben we 43 dozen mogen geven, zelfgemaakt of door ons gevuld met de door u geschonken spullen. Van basisschool Samenspel mochten we er ook nog eens 26 ontvangen, zodat we vanuit Wolphaartsdijk 69 kinderen gelukkig hebben kunnen maken. De collecteopbrengst van de jongerendienst op 5 november komt ten goede aan de kosten voor de verzending.
Het was hartverwarmend om van u van tandenborstel tot schrift of van knuffel tot muziekinstrumentje te ontvangen. U kunt al deze spullen trouwens het hele jaar door aan ons kwijt. Sjanet Braamse verzamelt, om er aan het eind van het jaar weer vele dozen mee te kunnen vullen. Mooi dat jong en oud zich in dit project telkens weer betrokken weten!
HEEL VEEL DANK VOOR ALLE GULLE GIFTEN!!
 
 
ZEELAND VOOR PAKISTAN
Bovenstaande quote gaat u vanaf nu op vele fronten tegenkomen. Met de gezamenlijke classes Zeeland is er besloten, om voor het eerst samen op te trekken om projecten in Pakistan te steunen.
Ook PG Wolphaartsdijk wil daar graag een steentje aan bijdragen vanuit de classis Goes. Als gemeente konden we kiezen uit verschillende projecten die Kerk in Actie steunt in Pakistan.
Wij hebben gekozen voor 3 projecten.
 
  1. REEDS: een voornamelijk landbouwproject om meer opbrengst te krijgen uit landbouw maar ook voor vakscholingen.
  2. OTS (=Open Theologic Seminary) een project die zich richt op ontwikkelen van materialen voor (zondags)scholen, theologische scholing en opleiding.
  3. NOAD: een project die vooral gericht is op de begeleiding van verstandelijk gehandicapte kinderen binnen in hun eigen familie.
 
Samenvattend  dus vooral (wereld)diakonale doelen en een zendingsdoel waarmee we vorm en inhoud willen geven aan het ZWO commissie zijn.
De komende 2 jaar waarin we deze doelen onder uw aandacht gaan brengen gaat u hen en Pakistan steeds beter leren kennen.
De zondag van het werelddiakonaat, 4 februari, hopen we zowel in de dienst als bij het koffiedrinken na de dienst de kennismaking verder op te pakken.
 
Tenslotte een reisbericht dat Theo van Teijlingen ons toestuurde (een paar dagen nadat hij bij ons was geweest ging hij naar Oeganda) waarin zorg en bemoediging zo mooi naar voren komen:
Amecetwerk in Oeganda is in ontwikkeling..!
Een dikke week duurde het bezoek van Theo van Teijlingen en Cor de Rijke van stichting de Figurant te Goes aan het Amecetwerk te Soroti  in Oeganda. Naast dat zij een aantal ontmoetingen hadden met het leiderschapsteam van het werk, bezochten ze de vele aspecten van het Amecetwerk.
“Het was kort, maar krachtig”, vertelt Cor de Rijke. “We zijn op huisbezoek geweest waar een maatschappelijk werker van Amecet kinderen bezoekt die daar een tijdje verbleven hebben.  Er wordt naar van alles gekeken: hoe het met hen gaat, gezondheid, hun schoolwerk, de familie, het gewas op het veld, de koe die ze hebben gekregen…Ook zijn we op scholen geweest, in de gevangenis waar vrouwen met kinderen extra hulp krijgen van Amecet. De polikliniek die we hebben mogen schenken wordt heel goed gebruikt en ook in het ziekenhuis hebben we gezien hoe extra eten werd uitgedeeld aan de allerarmsten.”
Maar het grootste doel was het praten met Els van Teijlingen en haar staf. Over de toekomst van het werk, het leiderschap, of er een stukje zelfvoorziening kan plaatsvinden in de komende jaren.
Theo van Teijlingen: ”Het waren goede gesprekken waar we als stichting de Figurant vooral geluisterd hebben. Wat zijn hun ideeën over de toekomst van Amecet?  En hoe kan mijn zus Els, nu 61 en nog steeds een gezin hebbende waar de jongste 7 is, meer tijd nemen voor haar gezin en het iets rustiger aan doen? Ze komen met mooie plannen en we hopen dat de komende jaren, wellicht met onze hulp of die van anderen, die plannen waarheid mogen worden.
 Bijvoorbeeld Els meer als een ‘wijze vrouw in de poort’, een mooi Bijbels beeld,  iets meer op de achtergrond als een ‘chairman, maar nog steeds daar aanwezig, dat is het sterke van Amecet. En ook een plan om zelf koeien te gaan houden, voor de melk voor eigen gebruik en door te verkopen aan een lokale coöperatie, om zo ook geld te verdienen voor het werk. Maar ook om de eigen staf meer te gaan coachen en te trainen”
“Het was een indrukwekkend bezoek. De armoede en het grote verschil in cultuur laat je niet zo maar los. Kinderen die gebracht worden door de politie omdat ze op straat zijn achtergelaten…en dan toch die lach op een gegeven moment die doorbreekt! Dat is de kern van het werk, zorg voor de allerkwetsbaren. Goed ook om te zien hoe geïntegreerd dit werk is in een samenleving als die van Soroti!”
 
Namens de ZWO-commissie,
Jeanette Binnekamp
terug
 
 
 

Inloggen


 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Vanaf 1 juli 2020 mag het aantal bezoekers in een kerkdienst weer omhoog. Wanneer we 1,5 meter tussen de zitplaatsen in acht nemen, kunnen er in de Nicolauskerk ongeveer 75 mensen per kerkdienst aanwezig zijn. Om het kerkbezoek in goede banen te leiden houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de aangegeven protocollen vanuit de PKN. Lees ook bij meer!
Het gebruiksplan kunt u vinden in het menu onder Downloads.

Ook kunt u via www.kerkomroep.nl mee kijken naar deze viering die in onze kerk wordt opgenomen.

Namens het moderamen,
Heleen de Wit, preses.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.