Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Berichten van de Z.W.O.-groep juni 2017 Berichten van de Z.W.O.-groep juni 2017
In de veertigdagentijd hebben we aandacht gegeven aan andere projecten dan aan “ons eigen“ project voor Amecet van Els van Teijlingen. De ZWO commissie kiest er al een paar jaar voor om samen met de landelijke protestantse kerk op te trekken in het steunen van speciaal voor de 40dagentijd uitgezochte projecten van KerkinActie.
 
In de kerkdienst van 19 maart is stilgestaan bij het werk van de Rudolph stichting in de Glind en van  de Pauluskerk in Rotterdam. In de week daaraan voorafgaand zijn we met een aantal catechisanten in de Pauluskerk geweest en kregen we een boeiende rondleiding van een heel betrokken vrijwilliger. Yme, Sanne en Qun waren hiervan zo onder de indruk dat zij besloten een sponsoractie op te zetten voor de Pauluskerk. Ze leverden hun mobiele telefoons in voor de periode van 2 weken… De meesten van ons weten echt wel hoe bijzonder dat is. Veel mensen hebben dat mooie initiatief gesteund met een financiële bijdrage.
 
De collecte in de dienst van 19 maart en de verkoop van de kweekbakjes die allemaal zijn verkocht (!) gaan naar de eerder genoemde doelen.
 
We zijn blij te kunnen melden dat er vanuit onze gemeente 75 paasgroetkaarten zijn verstuurd naar gevangenen elders.
De spaardoosjes zijn paasmorgen ingeleverd, dit jaar heeft u weer voor een prachtig bedrag gespaard.
 
Nu willen we ons weer richten op Amecet.  Op de barometer in de hal van de kerk kunt u bijhouden of we ons streefbedrag van € 1700 gaan halen. Giften hiervoor zijn welkom in de groene portaalbus en op onze rekening.
De betrokkenheid van onze gemeente voor de nood van onze naasten dichtbij of ver weg is hartverwarmend.  Door uw belangstelling en gaven merken we dit op.
 
Wanneer ik de blogs van Els lees ben ik totaal verbijsterd van alles wat zij daar door maakt. Ik probeer in het kort  wat weer te geven van haar leven in Oeganda.
Zij vertelt dat er in de afgelopen maand 12 nieuwe kinderen in haar tehuis zijn gekomen. Een kind waarvan de moeder is omgekomen bij een roofpartij, een kind dat van de moeder moest bedelen op straat  en totaal verwaarloosd was. Een baby die met de moeder aankwam maar waarvan de moeder ziek was en 2 dagen later overleed.  Een tweeling van wie de moeder tijdens de bevalling is overleden in het ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis heeft men gevraagd of Els deze twee meisjes wilde komen ophalen en opvangen. (op palmzondag)  En ook het verhaal van Deborah die 10 weken te vroeg werd geboren en waarvoor Els oa heeft gevochten en gebeden. Helaas is zij 10 april overleden. Op haar Facebookpagina riep ze nog op voor gebed voor dit kindje en zagen we de foto van dit mooie meisje.(www.amecet-soroti.blogspot.nl) (facebook: Els van Teijlingen). Ook het verhaal van de dankbaarheid die wordt beleefd doordat  de politie heeft gezorgd dat er een brandweerwagen met bomvolle watertank kwam om de vaten bij Amecet te vullen in deze tijd van droogte. En over de hulp die zij vanuit de gemeenschap ontving om grote, zware boomstronken van het terrein af te krijgen.  Al met al toch een leven vol hoogte- en dieptepunten. We blijven haar leven daar volgen en ondersteunen dit jaar.
 
Opbrengsten
  • Sponsoractie Yme, Sanne en Qun: € 423 (!!) àPauluskerk Rotterdam
  • Verkoop kweekbakjes 19/3: € 124 collecte 19/3: € 137,65 à Pauluskerk en Rudolphstichting
  • Netto opbrengst verkoop paasgroetkaarten: € 28, 95 à Amecet
  • Huidige stand voor Amecet: 835,- (streefbedrag € 1750,- in 2017)
  • Opbrengst spaardoosjes voor Myanmar:€ 387,68
 Namens de ZWO-Commissie,
Jeanette Binnekamp
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kidsmiddag
datum en tijdstip 28-01-2020 om 15:00 uur

meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 28-01-2020 om 19:15 uur
meer details

Wijn in de bijbel
datum en tijdstip 31-01-2020 om 20:00 uur

meer details

Catechisatie
datum en tijdstip 03-02-2020 om 18:30 uur
meer details

 
Escape Room "De Brug"

Info
Aanmelden
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.