Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
ANBI

ANBI

 

ANBI INFORMATIE


De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens:

Naam: Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Adres: postadres Oostkerkestraat 3, 4471 BA Wolphaartsdijk

Email College van Kerkrentmeesters: 
RSIN nummer:    823 567 436

Email Diaconie: 
RSIN nummer:    824 136 974
 
 
ORGANISATIE ORGANISATIE

Doelstelling en Visie

De doelstelling en het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk zijn verwoord in het

Beleidsplan 2018-2023
 
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 

Bestuurssamenstelling
De  kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit zestien ambtsdragers: 1 predikant, 6 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen.

De gegevens van de predikant en scriba vindt u tevens op de pagina Contact.

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer,maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze LINK. 
Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Activiteiten
Hier vindt u een overzichten van onze activiteiten in het programmaboekje 2019-2020: EEN GOED VERHAAL
 
FINANCIELE VERANTWOORDING FINANCIELE VERANTWOORDING
Jaarrekening en Begroting

Klik hier voor de jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters.
Klik hier voor de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters.
Klik hier voor de begroting 2019 van de Diaconie.
Klik hier
 voor de jaarrekening 2018 van de Diaconie.
 
 
 
 

Inloggen


 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.