Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Pastoraat/Wijkindeling Pastoraat/Wijkindeling

Onder het pastoraat verstaan we het omzien naar elkaar in de ruimste zin van het woord.
Vanuit de protestantse gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak van de predikant en de ouderlingen. Pastoraat is een taak van de hele gemeente. De ouderlingen hebben daarbij de taak om samen met de predikant te zorgen dat de gemeente zodanig wordt toegerust dat een ieder zich een levend lid van het lichaam van Christus mag weten.

Met het oog op het bezoekwerk is de gemeente in wijken ingedeeld waarin een wijkteam, bestaande uit een ouderling en wijkassistenten, pastoraal verantwoordelijk is. De wijkassistenten verlenen daarbij hand- en spandiensten, zoals het brengen van bezoeken bij nieuw ingekomenen, jarige ouderen en ouderen in het algemeen, jubilea en geboorte.

Indien u een pastoraal bezoek wenst kunt u dit te allen tijde kenbaar maken aan één van de leden van uw wijkteam.

Wijkindeling ouderlingen en bezoekwerkers

In het pastoraal overleg is er een nieuwe wijkindeling gemaakt. U kunt zo zelf zien wie uw wijkouderlingen en bezoekwerkers zijn. Als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met de betrokken personen.

Namens het pastoraat

Ouderling: Ineke Meulenberg
Wijk 1: Nazareth, Friesestraat, Hoofdstraat, Wolfertsplein, Bertiusstraat, Arjaan Katsmanstraat, Kromme kreek, Hoekweide
Bezoekwerker: Nel Eggebeen

Wijk 2: Noorddijk, Oostkerkestraat, van der Baanstraat, Meuleweie, Stadseweg, Kostersweg, Bokkeweg
Bezoekwerker: Nel Eggebeen, en Els op ’t Hof

Wijk 3: Boomdijk, Burg. Van Oeverenstraat, Villa-Novastraat, Lepelstraat, Burg. Hackstraat, Molendijk, Heerenpolderweg, Oude Veerdijk
Bezoekwerker: Henny Hannewijk

Ouderling: Johan Smallegange
Wijk 4: Dresselhuisstraat, Vliedbergstraat, Van Walenburghof, Gardenierhof, Burg. C. Koertstraat,
Bezoekwerker: Tannie Kloet

Wijk 6: Veerweg, Bijsterweg, Muidenweg, Bouwensputseweg, Westerlandpolderweg, Van Strienweg, Batterijweg, Broeder- en Zusterpolderweg, Domeinplaatweg
Bezoekwerker: Will van Aartsen

Wijk 9: Buitengebied

Ouderling: Jacqueline Eggebeen
Wijk 5: Papeweg, Henry Dunantstraat, Groene Kruisstraat, Dokter Vosstraat, Aardebolleweg
Bezoekwerker: Willy de Leeuw

Wijk 7: Ring, Kasteelstraat, Pr. Bernhardstraat, Oudelandseweg, Zuiderlandweg, Oudelandsedijk
Bezoekwerker: Jolande Dekker

Wijk 8: J Antonides vd Goeskade, Houttuinen, v.d. Spiegelstraat, Violenstraat, Kievitlaan, ’s Heer Elsdorpweg, Johannaplantsoen, Westerschans, Monnetstede
Bezoekwerker: Mary den Haan

Vertrouwenspersonen:
inzake diaconale zaken: voorzitter diaconie (zie kerkblad)
overige zaken: ds. Corine van Eck, tel. 581273

terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkdiensten en Corona maatregelen
Versoepeling corona-maatregelen met ingang van 23 januari 2022
Naar aanleiding van het advies van de landelijke PKN heeft de kerkenraad besloten de corona-maatregelen voor de zondagse eredienst aan te passen met ingang van zondag 23 januari 2022. 
Het landelijk advies luidt als volgt:
Maximaal 50 mensen (exclusief ‘medewerkers’) aanwezig laten zijn tijdens de kerkdienst. Daarbij wordt aangeraden:
• Werken met placering (duidelijke plaats indeling), zo nodig reserveringssysteem.
• Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek
• Ingetogen zang
• Goede ventilatie
Bovenstaand advies betekent dat we weer terug kunnen naar de situatie vóór Kerst. Gezien het verwachte aantal bezoekers gaan we niet reserveren, maar wel  registreren. De kindernevendienst kan ook weer beginnen, waarbij de gezinnen met kinderen worden gevraagd vóóraan in het kerkgebouw plaats te nemen.
Johan Smallegange
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.