Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Pastoraat/Wijkindeling Pastoraat/Wijkindeling

Onder het pastoraat verstaan we het omzien naar elkaar in de ruimste zin van het woord.
Vanuit de protestantse gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak van de predikant en de ouderlingen. Pastoraat is een taak van de hele gemeente. De ouderlingen hebben daarbij de taak om samen met de predikant te zorgen dat de gemeente zodanig wordt toegerust dat een ieder zich een levend lid van het lichaam van Christus mag weten.

Met het oog op het bezoekwerk is de gemeente in wijken ingedeeld waarin een wijkteam, bestaande uit een ouderling en wijkassistenten, pastoraal verantwoordelijk is. De wijkassistenten verlenen daarbij hand- en spandiensten, zoals het brengen van bezoeken bij nieuw ingekomenen, jarige ouderen en ouderen in het algemeen, jubilea en geboorte.

Indien u een pastoraal bezoek wenst kunt u dit te allen tijde kenbaar maken aan één van de leden van uw wijkteam.

Wijkindeling ouderlingen en bezoekwerkers

In het pastoraal overleg is er een nieuwe wijkindeling gemaakt. U kunt zo zelf zien wie uw wijkouderlingen en bezoekwerkers zijn. Als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met de betrokken personen.

Namens het pastoraat

Ouderling: vacature (contactpersoon ds. van Eck)
Wijk 1: Bertiusstraat , Friesestraat , Hoofdstraat , Wolfertsplein, Nazareth, Lageweg, Arjaan Katsmanstraat, Hoekweide, Kromme Kreek.
Bezoekwerker: Ali Westerweel, tel. 581600              
Wijk 2: Bokkeweg, Dooldijk, Kostersweg, Meuleweie, Noorddijk, Oostkerkestraat , Oude Kade, Stadseweg, v.d. Baanstraat, Rode Wijk                       
Bezoekwerkers: Nel Eggebeen, tel. 581491 en
Els op ’t Hof, tel. 581325            

Ouderling: vacature (contactpersoon ds. van Eck)
Wijk 3: Boomdijk, Burg.van Oeverenstraat, Burg. Hackstraat, Frederikstraat, Heerenpolderweg, Lepelstraat, Molendijk, Villa Novastraat , Kaaidijk, Oude Veerdijk.
Bezoekwerker: Ali Westerweel, tel. 581600            

Wijk 5: Aardebolleweg, Dr. Vosstraat, Groene Kruisstraat, Henri Dunantstraat, Papeweg, Sportweg, Weeldijk, Zandkreekweg, Zuidvlietpolderweg. Bezoekwerkers: Mattie de Kam, tel.581248 en Willy de Leeuw, tel. 581816

Ouderling: Johan Smallegange, tel. 581339
Wijk 7: Kasteelstraat, Oudelandseweg,
Pr. Bernhardstraat , Ring, Zuiderlandweg, Oudelandsedijk.              
Bezoekwerker: Ali Westerweel, tel. 581600

Wijk 8: Goes, Ter Valcke, Randhof, Ter Weel.   
Bezoekwerker: Mary den Haan, tel. 581702
 
Ouderling: Heleen de Wit, tel. 586086

Wijk 4: Dresselhuisstraat, Gardenierhof , Van Walenburghof, Vliedbergstraat, Burg. C. Koertstraat Bezoekwerkers: Tannie Kloet, tel. 581566                
Wijk 6: Batterijweg, Bijsterweg, Bouwenputseweg, Kortedijk, Muidenweg, Planketent, Van Strienweg, Veerweg, Watersportweg, Wolphaartsdijkseveer, Inlaag, Schelphoek, Kwistenburg, Westerlandpolderweg, Lewedorp, Br. en zr. Polder, Domeinplaatweg, Perponcherpolderweg, Egbert Petruspolder, Poelwijck, Boogstraat.
Bezoekwerker: Will van Aartsen, tel. 581509


Vertrouwenspersonen:
inzake diaconale zaken: voorzitter diaconie (zie kerkblad)
overige zaken: ds. Corine van Eck, tel. 581273

terug
 
 
 

Inloggen


 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Vanaf 1 juli 2020 mag het aantal bezoekers in een kerkdienst weer omhoog. Wanneer we 1,5 meter tussen de zitplaatsen in acht nemen, kunnen er in de Nicolauskerk ongeveer 75 mensen per kerkdienst aanwezig zijn. Om het kerkbezoek in goede banen te leiden houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de aangegeven protocollen vanuit de PKN. Lees ook bij meer!
Het gebruiksplan kunt u vinden in het menu onder Downloads.

Ook kunt u via www.kerkomroep.nl mee kijken naar deze viering die in onze kerk wordt opgenomen.

Namens het moderamen,
Heleen de Wit, preses.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.