Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk september Kinderen in de kerk september

Zondag 5 september
Crècheleiding                :  Tamara N.
Assistent leiding            :  Monicque S.
Kindernevendienst         :  Mary
Laat je je zien?
De broers van Jezus gaan naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Jezus wil niet mee, omdat hij in Jeruzalem het gevaar loopt dat hij gedood wordt. Uiteindelijk gaat hij toch, in het geheim

Zondag 12 september
Crècheleiding                :  Tamara v/d M.
Assistent leiding            :  Coen
Kindernevendienst         :  Dirdry
Ken je mij?
Jezus vertelt bij de tempel het goede nieuws. De mensen uit Jeruzalem twijfelen: zou hij echt de Messias zijn? En hoe kan het dat de joodse leiders niet ingrijpen

Zondag 19 september
Crècheleiding                :  Simone
Assistent leiding            :  Femke
Kindernevendienst         :  Hilde
Waarom zoek je Jezus?
De Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om Jezus te arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt Jezus toch met zijn woorden?

Zondag 26 september
Crècheleiding                :  José
Assistent leiding            :  Martha
Kindernevendienst         :  Jelle
Dat geloof je toch niet?
De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze van Jezus moeten denken. Is hij de profeet, de Messias?
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Versoepeling corona-maatregelen
Naar aanleiding van het aangepaste beleid van de rijksoverheid en de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad de plaatselijke corona-maatregelen versoepeld. Hierbij zijn gepaste afstand en eigen verantwoordelijkheid de sleutelbegrippen.
We blijven voorlopig registreren en bevelen het desinfecteren bij de ingang van het kerkgebouw aan.
De kinderen mogen bij aanvang van de dienst weer mee naar binnen.
De stoelen staan weer op hun oorspronkelijke plek, waarbij een gedeelte aangewezen is voor meer afstand voor kerkgangers die zich zo veiliger voelen.
Er is een vrije plaats keuze. Wel is er een looproute bij binnenkomen en verlaten van de kerk.
Er zijn ook weer collecten waarbij de zakken met lange stok worden gebruikt. Binnen de kerkzaal staat de collectant voor de diaconie en in het portaal die voor de Kerk.
Het handen schudden is nog niet aan de orde en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om gepaste afstand te houden en zich te testen bij klachten.
Als er koffiedrinken is na de dienst, kan dat gewoon in de Brug.
Het nieuwe beleid gaat na afkondiging op 26 september op 3 oktober in.
We hopen alle gemeenteleden en anderen binnenkort zoveel mogelijk lijfelijk weer te ontmoeten tijdens de eredienst.
Johan Smallegange


 
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
Expositie in de Nicolauskerk
Vanaf zondag 26 september is er tot eind november een expositie te bezichtigen van de, inmiddels onder ons bekende, kunstenares Jopie Minnaard-Verheijke. De expositie bestaat uit een dertigtal aquarellen die zij maakte bij de Zeeuwse vertaling van het boek Openbaringen. Jopie beschrijft zelf hoe één en ander tot stand is gekomen. [DOWNLOAD hier]
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.