Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk september

Kinderen in de kerk september

Zondag 6 september                           
Crècheleiding                :  Dirdry                                                                     
Assistent leiding           :  Sanne
Kindernevendienst         :  Tamara N.
Hoe groot maak jij het?
Jezus vertelt aan de mensen wat zij moeten doen als iemand
tegen hen zondigt: aanspreken onder vier ogen, aanspreken met getuigen en als het echt niet anders kan, hen behandelen als tollenaars of heidenen.

Zondag 13 september
Crècheleiding                :  Simone
Assistent leiding           :  Joanne
Kindernevendienst         :  Elvira
Hartelijk vergeven!
Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven.
Jezus antwoordt: 70 x 7 keer.
Hij vertelt een verhaal over een man aan wie een grote schuld wordt kwijtgescholden, maar die daarna zelf niet zo netjes handelt…

Zondag 20 september
Crècheleiding                :  Dinique
Assistent leiding           :  Monique
Kindernevendienst         :  José
Hoe blijf je jezelf?
Daniël en drie andere jongemannen uit Juda gaan naar het hof van koning Nebukadnessar van Babylonië.
Ze komen in dienst van de koning, maar weigeren wijn te drinken en van de koninklijke tafel te eten. De vier jongens blijken wijzer dan de magiërs van Babylonië.

Zondag 27 september
Crècheleiding                : José
Assistent leiding           : Geert
Kindernevendienst         : Jelle
Wat droom ik nou?
Koning Nebukadnessar heeft een droom.
Hij wil dat de wijzen zijn droom uitleggen, maar zegt niet wat
hij gedroomd heeft. Dat moeten zij hem vertellen.
Niemand is daartoe in staat, behalve Daniël. Hij vertelt dat de koning gedroomd heeft over een groot beeld dat verpulvert en hij legt uit wat dat betekent.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Beste gemeenteleden,

Er is afgelopen maandag (5 oktober)  overleg geweest tussen minister Grappenhaus en vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen. Naar aanleiding hiervan is er een richtlijn gekomen om maximaal 30 personen  in het kerkgebouw toe te laten exclusief voorganger, koster, en andere gemeenteleden met een begeleidende functie. Op gewone zondagen zijn er vaak ongeveer 30 personen.
Op grond hiervan heeft het moderamen van de kerkenraad het volgende besloten:
  • Voor zondag 11 oktober worden er nog  geen beperkingen opgelegd, mits het aantal gemeenteleden niet boven de 30 komt.
  • Voor de zondagen hierna in de maand oktober wordt het reserveringssysteem weer opgestart via email via scriba@pgwolphaartsdijk.net  Als dat niet mogelijk is volstaat een briefje in de bus van de Brug vóór zaterdag

De procedure zal ook in de dienst van 11 oktober afgekondigd worden.
Als er veranderingen in de procedure zijn zullen we deze zo snel mogelijk publiceren.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.