Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk juni

Kinderen in de kerk juni
Zondag 6 juni                          
Crècheleiding                :  Claudia                                                        
Assistent leiding           :  Monique
Kindernevendienst         :  José
Johannes en Jezus
De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat Jezus en zijn leerlingen ook mensen dopen – net als Johannes. Het lijkt op concurrentie, maar daar denkt Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen wat hij daarvan vindt, antwoordt Johannes dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner.

Zondag 13 juni
Crècheleiding                :  José
Assistent leiding           :  Femke
Kindernevendienst         :  Melissa
Wat doe je hier?
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.

Zondag 20 juni
Crècheleiding                :  Simone
Assistent leiding           :  Yme
Kindernevendienst         :  Mary
Hij weet het
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.

Zondag 27 juni
Crècheleiding                : Tamara M.
Assistent leiding           : Monique
Kindernevendienst         : Hilde
Wat heb je nodig?
Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon leeft. Later blijkt dat de zoon precies op datzelfde moment genezen is van zijn ziekte.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkdiensten en Corona maatregelen
Versoepeling corona-maatregelen met ingang van 23 januari 2022
Naar aanleiding van het advies van de landelijke PKN heeft de kerkenraad besloten de corona-maatregelen voor de zondagse eredienst aan te passen met ingang van zondag 23 januari 2022. 
Het landelijk advies luidt als volgt:
Maximaal 50 mensen (exclusief ‘medewerkers’) aanwezig laten zijn tijdens de kerkdienst. Daarbij wordt aangeraden:
• Werken met placering (duidelijke plaats indeling), zo nodig reserveringssysteem.
• Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek
• Ingetogen zang
• Goede ventilatie
Bovenstaand advies betekent dat we weer terug kunnen naar de situatie vóór Kerst. Gezien het verwachte aantal bezoekers gaan we niet reserveren, maar wel  registreren. De kindernevendienst kan ook weer beginnen, waarbij de gezinnen met kinderen worden gevraagd vóóraan in het kerkgebouw plaats te nemen.
Johan Smallegange
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.