Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk juli

Kinderen in de kerk juli
Zondag 4 juli
Crècheleiding                :  Tamara v/d M.
Assistent leiding           :  Coen
Kindernevendienst         :  Tamara N.
Hoe kan ik verder?
Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met de vraag: ‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest.
 
Zondag 11 juli
Crècheleiding                :  Simone
Assistent leiding           :  Martha
Kindernevendienst         :  Jelle
Ik doe het niet uit mezelf
Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij niets uit zichzelf doet – hij doet alleen wat de Vader van hem vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de Messias is.
 
Zondag 18 juli
Crècheleiding                :  Tamara N.
Assistent leiding           :  Monique W.
Kindernevendienst         :  Melissa
Met je neus uit de boeken
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.

Zondag 25 juli
Crècheleiding                :  Dirdry
Assistent leiding           :  Monicque S.
Kindernevendienst         :  Mary
Wil je nog meer?
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkdiensten en Corona maatregelen
Versoepeling corona-maatregelen met ingang van 23 januari 2022
Naar aanleiding van het advies van de landelijke PKN heeft de kerkenraad besloten de corona-maatregelen voor de zondagse eredienst aan te passen met ingang van zondag 23 januari 2022. 
Het landelijk advies luidt als volgt:
Maximaal 50 mensen (exclusief ‘medewerkers’) aanwezig laten zijn tijdens de kerkdienst. Daarbij wordt aangeraden:
• Werken met placering (duidelijke plaats indeling), zo nodig reserveringssysteem.
• Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek
• Ingetogen zang
• Goede ventilatie
Bovenstaand advies betekent dat we weer terug kunnen naar de situatie vóór Kerst. Gezien het verwachte aantal bezoekers gaan we niet reserveren, maar wel  registreren. De kindernevendienst kan ook weer beginnen, waarbij de gezinnen met kinderen worden gevraagd vóóraan in het kerkgebouw plaats te nemen.
Johan Smallegange
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.