Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk december

Kinderen in de kerk december
Zondag 1 december
Crècheleiding                : Tamara M.
Assistent leiding            : Dirdry
Kindernevendienst         : Tamara N.
Jongerennevendienst     : Erik
Wie maakt het licht?
Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.
Zondag 8 december
Crècheleiding                : Claudia
Assistent leiding            : Sanne
Kindernevendienst         : Dinique
Een stralende dag
De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Zondag 15 december
Crècheleiding                : Dinique
Assistent leiding           : Coen
Kindernevendienst         : Jelle
Hoe maak je het goed?
Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.

Zondag 22 december
Crècheleiding                : Simone
Assistent leiding           : Joanne
Kindernevendienst         : Melissa
Het wordt weer licht
Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen. Of kies voor het verhaal uit Matteüs. Jozef ligt te piekeren in zijn bed. Hoe moet het nu verder met hem en met Maria? In de nacht komt er een engel die hem vertelt hoe het zal gaan en wat hij moet doen. Het zal weer licht worden!

Zondag 25 december
Crècheleiding                : Tamara N.
Assistent leiding           : Geert
Kindernevendienst         : Elvira
Geef licht!
De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven.

Zondag 29 december
Crècheleiding                : Melissa
Assistent leiding           : Yme
Kindernevendienst         : José
Licht in mijn ogen
Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerstbomenverkoop

 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Beste gemeenteleden,

Er is afgelopen maandag (5 oktober)  overleg geweest tussen minister Grappenhaus en vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen. Naar aanleiding hiervan is er een richtlijn gekomen om maximaal 30 personen  in het kerkgebouw toe te laten exclusief voorganger, koster, en andere gemeenteleden met een begeleidende functie. Op gewone zondagen zijn er vaak ongeveer 30 personen.
Op grond hiervan heeft het moderamen van de kerkenraad het volgende besloten:
  • Voor zondag 11 oktober worden er nog  geen beperkingen opgelegd, mits het aantal gemeenteleden niet boven de 30 komt.
  • Voor de zondagen hierna in de maand oktober wordt het reserveringssysteem weer opgestart via email via scriba@pgwolphaartsdijk.net  Als dat niet mogelijk is volstaat een briefje in de bus van de Brug vóór zaterdag

De procedure zal ook in de dienst van 11 oktober afgekondigd worden.
Als er veranderingen in de procedure zijn zullen we deze zo snel mogelijk publiceren.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.