Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk februari Kinderen in de kerk februari
Hieronder staat het rooster zoals het gepland staat voor crèche en nevendienst. Vanwege maatregelen door de overheid en besluiten van de kerkenraad is het mogelijk dat er geen crèche en nevendienst is.
Zondag 14 februari
Crècheleiding                 : Simone
Assistent leiding            : Sanne
Kindernevendienst         : José
Je hebt het niet van mij…
Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat hij het niet verder mag vertellen maar hij bazuint het overal rond.

Zondag 21 februari
Crècheleiding                : Tamara M.
Assistent leiding           : Monique W.
Kindernevendienst         : Hilde
Wat een plek!
Jezus gaat naar de woestijn. Daar wordt hij veertig dagen op de proef gesteld door Satan. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen.

Zondag 28 februari
Crècheleiding                : Tamara N.
Assistent leiding           : Coen
Kindernevendienst         : Dirdry
Tussen hemel en aarde
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. En er klinkt een stem uit de hemel die zegt: “Dit is mijn geliefde Zoon.”
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Versoepeling corona-maatregelen
Naar aanleiding van het aangepaste beleid van de rijksoverheid en de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad de plaatselijke corona-maatregelen versoepeld. Hierbij zijn gepaste afstand en eigen verantwoordelijkheid de sleutelbegrippen.
We blijven voorlopig registreren en bevelen het desinfecteren bij de ingang van het kerkgebouw aan.
De kinderen mogen bij aanvang van de dienst weer mee naar binnen.
De stoelen staan weer op hun oorspronkelijke plek, waarbij een gedeelte aangewezen is voor meer afstand voor kerkgangers die zich zo veiliger voelen.
Er is een vrije plaats keuze. Wel is er een looproute bij binnenkomen en verlaten van de kerk.
Er zijn ook weer collecten waarbij de zakken met lange stok worden gebruikt. Binnen de kerkzaal staat de collectant voor de diaconie en in het portaal die voor de Kerk.
Het handen schudden is nog niet aan de orde en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om gepaste afstand te houden en zich te testen bij klachten.
Als er koffiedrinken is na de dienst, kan dat gewoon in de Brug.
Het nieuwe beleid gaat na afkondiging op 26 september op 3 oktober in.
We hopen alle gemeenteleden en anderen binnenkort zoveel mogelijk lijfelijk weer te ontmoeten tijdens de eredienst.
Johan Smallegange


 
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
Expositie in de Nicolauskerk
Vanaf zondag 26 september is er tot eind november een expositie te bezichtigen van de, inmiddels onder ons bekende, kunstenares Jopie Minnaard-Verheijke. De expositie bestaat uit een dertigtal aquarellen die zij maakte bij de Zeeuwse vertaling van het boek Openbaringen. Jopie beschrijft zelf hoe één en ander tot stand is gekomen. [DOWNLOAD hier]
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.