Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk november

Kinderen in de kerk november
Zondag 1 november
Crècheleiding                :  Claudia
Assistent leiding           :  Joanne
Kindernevendienst         :  José
Bij God in de hemel
Jezus spreekt de mensen toe vanaf een berg (de ‘bergrede’).
Hij vertelt over mensen die zalig zijn. Mensen die zacht zijn, oprecht, vredestichters.
 
Zondag 8 november
Crècheleiding                : Simone 
Assistent leiding           : Monicque
Kindernevendienst         : Elvira
Laat het groeien
Een man gaat op reis en geeft zijn dienaren een geldbedrag om op te passen. De eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee en de laatste krijgt één talent. De eerste twee gaan handel drijven en verdubbelen het bedrag, de derde is voorzichtig en begraaft het in de grond. Hij wordt gestraft.
 
Zondag 15 november
Crècheleiding                : Melissa
Assistent leiding           : Geert
Kindernevendienst         : Jelle
Jij maakt het verschil
Jezus vertelt over de dag dat de Mensenzoon komt.
Hij zal de mensen scheiden. Tegen een deel zegt hij: ‘Wat fijn dat je me geholpen hebt. Tegen anderen: ‘Waar was je, toen ik je nodig had?’

Zondag 22 november
Crècheleiding                :  Tamara N.
Assistent leiding           :  Coen
Kindernevendienst         :  Melissa
Een woord dat nooit verdwijnt
Jezus vertelt dat hij weggaat en zegt:
‘Denk aan mij. Juist als je bang bent. Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in de nacht. Want het duurt niet lang, dan kom ik terug!’
 
Zondag 29 november
Crècheleiding                :  José
Assistent leiding           :  Yme
Kindernevendienst         :  Hilde
(Er was nog geen info. beschikbaar)
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Versoepeling corona-maatregelen
Naar aanleiding van het aangepaste beleid van de rijksoverheid en de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad de plaatselijke corona-maatregelen versoepeld. Hierbij zijn gepaste afstand en eigen verantwoordelijkheid de sleutelbegrippen.
We blijven voorlopig registreren en bevelen het desinfecteren bij de ingang van het kerkgebouw aan.
De kinderen mogen bij aanvang van de dienst weer mee naar binnen.
De stoelen staan weer op hun oorspronkelijke plek, waarbij een gedeelte aangewezen is voor meer afstand voor kerkgangers die zich zo veiliger voelen.
Er is een vrije plaats keuze. Wel is er een looproute bij binnenkomen en verlaten van de kerk.
Er zijn ook weer collecten waarbij de zakken met lange stok worden gebruikt. Binnen de kerkzaal staat de collectant voor de diaconie en in het portaal die voor de Kerk.
Het handen schudden is nog niet aan de orde en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om gepaste afstand te houden en zich te testen bij klachten.
Als er koffiedrinken is na de dienst, kan dat gewoon in de Brug.
Het nieuwe beleid gaat na afkondiging op 26 september op 3 oktober in.
We hopen alle gemeenteleden en anderen binnenkort zoveel mogelijk lijfelijk weer te ontmoeten tijdens de eredienst.
Johan Smallegange


 
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
Expositie in de Nicolauskerk
Vanaf zondag 26 september is er tot eind november een expositie te bezichtigen van de, inmiddels onder ons bekende, kunstenares Jopie Minnaard-Verheijke. De expositie bestaat uit een dertigtal aquarellen die zij maakte bij de Zeeuwse vertaling van het boek Openbaringen. Jopie beschrijft zelf hoe één en ander tot stand is gekomen. [DOWNLOAD hier]
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.