Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Kinderen in de kerk augustus

Kinderen in de kerk augustus
Zondag 1 augustus
Crècheleiding                :  Claudia
Assistent leiding           :  Coen
Kindernevendienst         :  Dirdry.

Wie gaat over het water?
De leerlingen van Jezus varen in het donker op het meer als het hard begint te waaien. De leerlingen zijn bang, maar dan komt Jezus over het water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan boord te komen, maar op hetzelfde moment komt de boot aan land.
 
Zondag 8 augustus
Crècheleiding                :  Tamara v/d M.
Assistent leiding           :  Monique W.
Kindernevendienst         :  Hilde
Wie kan dit uitleggen?
Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en aan de overkant van het meer aan land gegaan. De volgende dag komen mensen naar de plek waar ze hem het laatst gezien hebben en ontdekken dat hij er niet is. Ze gaan op zoek en vinden Jezus in Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus en over wat er gebeurd is en over wat er van ze verwacht wordt.

Zondag 15 augustus
Crècheleiding                :  José
Assistent leiding           :  Sanne
Kindernevendienst         :  Tamara N.
Brood uit de hemel
Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een wonder, dan zullen we in u geloven.’ Een wonder zoals de Israëlieten dat vroeger gehad hebben, toen het manna uit de hemel kwam. Als antwoord op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik bén het brood dat leven geeft.’

Zondag 22 augustus
Crècheleiding                :  Melissa
Assistent leiding           :  Martha
Kindernevendienst         :  Jelle
Het wonder van Troostwijk
Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad van troost’). Hij vertelt dat hij het brood is dat leven geeft. De mensen uit Kafarnaüm vinden het moeilijk om zich daar iets bij voor te stellen.

Zondag 29 augustus
Crècheleiding                :  Claudia
Assistent leiding           :  Femke
Kindernevendienst         :  Melissa
Wat kies jij?
Een grote groep leerlingen luistert naar de woorden van Jezus. Die woorden zijn zo onverwacht en schokkend, dat veel leerlingen weggaan; zij gaan voortaan niet meer met Jezus mee. De twaalf discipelen blijven hem wel volgen.
terug
 
 
 

Inloggen


 
Aanscherping corona-richtlijnen
Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen afgekondigd. Op grond hiervan zijn ook de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland aangepast. Onze gemeente geeft hieraan zijn eigen invulling:
- Vóór het betreden van het kerkgebouw de handen ontsmetten
- Registratie bij binnenkomst
- In het kerkgebouw 1,5 meter afstand houden en bij verplaatsing mondkapje gebruiken
- De plaatsen worden toegewezen
- Zingen is toegestaan
Bij het verlaten van het gebouw is de Diaconiecollecte in de kerkzaal en de collecte voor de Kerk in het portaal
Na afloop van de dienst is er geen koffiedrinken in de Brug
Richtlijnen kunnen aangepast worden als de corona-situatie hier aanleiding toe geeft.

Johan Smallegange

 

 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
Expositie in de Nicolauskerk
Vanaf zondag 26 september is er tot eind november een expositie te bezichtigen van de, inmiddels onder ons bekende, kunstenares Jopie Minnaard-Verheijke. De expositie bestaat uit een dertigtal aquarellen die zij maakte bij de Zeeuwse vertaling van het boek Openbaringen. Jopie beschrijft zelf hoe één en ander tot stand is gekomen. [DOWNLOAD hier]
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.