Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
ORGANISATIE ORGANISATIE

Doelstelling en Visie

De doelstelling en het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk zijn verwoord in het

Beleidsplan 2018-2023
 
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 

Bestuurssamenstelling
De  kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit zestien ambtsdragers: 1 predikant, 6 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen.

De gegevens van de predikant en scriba vindt u tevens op de pagina Contact.

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer,maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze LINK. 
Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Activiteiten
Hier vindt u een overzichten van onze activiteiten in het programmaboekje 2019-2020: EEN GOED VERHAAL
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.