Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Leren-Eten-Vieren, oftewel LEV Leren-Eten-Vieren, oftewel LEV
LEV is Leren: In de oorspronkelijke taal van (een deel van) de Bijbel, - het hebreeuws -, staat LEV voor moed, ziel, volhouden, hart. Tijdens LEV gaan we aan de hand van de Bijbel en eigentijds materiaal op ontdekkingstocht naar antwoorden op allerlei vragen die je kunt hebben als het gaat om het hart: het hart van God, het hart van het geloof, je eigen hart, het hart van de kerk.
LEV is Eten: In de afgelopen jaren bleek het telkens moeilijk om een geschikte dag en tijd te vinden voor de jongerenactiviteit die aan LEV voorafging, de catechisatie. Sport en school vragen ook tijd en aandacht. Vandaar dat LEV rond etenstijd zal plaatsvinden. En ja: er wordt voor een warme maaltijd gezorgd!
LEV is Vieren: Elke eerste zondag van de maand zal er tijdens de kerkdienst in het jeugdhonk voor alle 12plussers een jongerendienst worden gehouden waarin de jongeren op een eigen manier hun geloof kunnen delen en vieren.

Alle LEVfeiten op een rij:
•            Waar: In het jeugdhonk
•            Wanneer: de eerste LEV-avond is op dinsdag 3 november van 18.00 tot 19.00 uur. Samen met de jongeren wordt gekeken of de dinsdagavond ook in de toekomst een geschikte avond is.
•            Hoe vaak: 1x per 2/3 weken.
•            Voor wie: alle jongeren van 12plus tot... zolang de jongere het leuk vindt.

In verband met de maaltijd graag aanmelden: Je kunt je jongere(n) aanmelden via pgwwinterwerk@gmail.com. Vergeet niet eventuele allergieën te vermelden.
ds. C.A. van Eck
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkdiensten en Corona maatregelen
Versoepeling corona-maatregelen met ingang van 23 januari 2022
Naar aanleiding van het advies van de landelijke PKN heeft de kerkenraad besloten de corona-maatregelen voor de zondagse eredienst aan te passen met ingang van zondag 23 januari 2022. 
Het landelijk advies luidt als volgt:
Maximaal 50 mensen (exclusief ‘medewerkers’) aanwezig laten zijn tijdens de kerkdienst. Daarbij wordt aangeraden:
• Werken met placering (duidelijke plaats indeling), zo nodig reserveringssysteem.
• Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek
• Ingetogen zang
• Goede ventilatie
Bovenstaand advies betekent dat we weer terug kunnen naar de situatie vóór Kerst. Gezien het verwachte aantal bezoekers gaan we niet reserveren, maar wel  registreren. De kindernevendienst kan ook weer beginnen, waarbij de gezinnen met kinderen worden gevraagd vóóraan in het kerkgebouw plaats te nemen.
Johan Smallegange
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.