Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Een bericht van de Roemeniëgroep febr.2015 Een bericht van de Roemeniëgroep febr.2015
Op zaterdag 28 maart zijn we van plan om weer een paasmarkt te organiseren.
Zoals u van ons gewend bent, zijn er weer allerlei activiteiten zoals natuurlijk het rad van avontuur met vele mooie prijzen, activiteiten voor de kinderen, verkoop oliebollen, verkoop mooie paasstukjes en nog vele andere activiteiten waarvan  u binnenkort via  het volgend kerkblad en flyers op de hoogte wordt gehouden. Het doel van de paasmarkt is dit jaar is een bijdrage te leveren aan de renovatie van het kinderinternaat in Vita.
Het kinderinternaat is opgericht in 2007 ten behoeve van kinderen die of wees of afkomstig zijn uit sociaal zwakkere gezinnen, waarvan  de ouders werkeloos  of verslaafd zijn. Op dit moment verblijven er 31 kinderen in het tehuis, waarvan 18 jongens en 13 meisjes. De leeftijd varieert van 6 tot 15 jaar. Deze kinderen gaan naar de basis- en middelbare school in Vita. Deze school in Vita vervult een regiofunctie. Dus ook kinderen uit de omliggende dorpen waarvan de basisschool al lang  gesloten is,  gaan naar de school in Vita. Het kinderinternaat wordt gedeeltelijk door vrijwilligers en door een aantal beroepskrachten gerund. En wordt financieel  in stand gehouden door donaties.
Indien het kinderinternaat niet aan de eisen kan voldoen die de Roemeense overheid stelt aan de modernisering van de sanitaire voorzieningen, wordt het  internaat  gesloten. Dit zou niet alleen rampzalig zijn voor de kinderen uit het internaat, maar ook voor het voorbestaan van de regioschool in Vita. Zonder kinderen van het internaat wordt de regioschool te klein.
Het sanitair en de badkamer dient te worden aangepast aan de eisen van deze tijd, zoals warmwatervoorziening, gescheiden douches voor jongens en meisjes, vervangen van lekkende leidingen ter voorkoming van bevriezende waterleidingen en afvoeren in de winter.
Wij willen dan ook graag een bijdrage leveren aan deze renovatiekosten om het voortbestaan van het kinderinternaat en de school te helpen waarborgen om zodoende  de leefbaarheid van Vita en omgeving te behouden.
Helpt u mee?
 
Namens de Roemeniëgroep,
Hans Meijaard en Esther van Aartsen
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerstbomenverkoop

 
Richtlijnen rondom het coronavirus

Beste gemeenteleden,

Er is afgelopen maandag (5 oktober)  overleg geweest tussen minister Grappenhaus en vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen. Naar aanleiding hiervan is er een richtlijn gekomen om maximaal 30 personen  in het kerkgebouw toe te laten exclusief voorganger, koster, en andere gemeenteleden met een begeleidende functie. Op gewone zondagen zijn er vaak ongeveer 30 personen.
Op grond hiervan heeft het moderamen van de kerkenraad het volgende besloten:
  • Voor zondag 11 oktober worden er nog  geen beperkingen opgelegd, mits het aantal gemeenteleden niet boven de 30 komt.
  • Voor de zondagen hierna in de maand oktober wordt het reserveringssysteem weer opgestart via email via scriba@pgwolphaartsdijk.net  Als dat niet mogelijk is volstaat een briefje in de bus van de Brug vóór zaterdag

De procedure zal ook in de dienst van 11 oktober afgekondigd worden.
Als er veranderingen in de procedure zijn zullen we deze zo snel mogelijk publiceren.

meer
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.