Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
ORGANISATIE ORGANISATIE

Doelstelling en Visie

De doelstelling en het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk zijn verwoord in het

Beleidsplan 2018-2023
 
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 

Bestuurssamenstelling
De  kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit zestien ambtsdragers: 1 predikant, 6 ouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen.

De gegevens van de predikant en scriba vindt u tevens op de pagina Contact.

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer,maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze LINK. 
Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Activiteiten
Hier vindt u een overzichten van onze activiteiten in het programmaboekje 2019-2020: EEN GOED VERHAAL
terug
 
 
 

Inloggen


 
Nicolauskerk beperkt open voor bezoek
De woensdagavonden zal het kerkgebouw geopend zijn voor beperkt bezoek. Van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Lees verder
 
Kunst in de Nicolauskerk
Wilt u ook exposeren in de kerk, DOWNLOAD hier foto's van de ruimte.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.